Regulamin

Regulamin usług ProDiet

§1 Postanowienia ogólne

Art. 1
Właścicielem serwisu ProDiet

[www.cateringprodiet.com]

jest firma ProDiet Michał Barcikowski, NIP 8262175940, REGON 361992341

Art. 2
Klientem ProDiet może zostać każda pełnoletnia osoba. Zamówienie usługi oferowanej w serwisie dla osoby nieletniej może dokonać jej prawny opiekun biorąc pełną odpowiedzialność za efekty stosowanej diety.

Art. 3
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi przygotowania i dostawy posiłków w ramach cateringu dietetycznego ProDiet. W zależności od wybranego zamówienia jest to zestaw posiłków o określonej wartości kalorycznej. Każdy posiłek jest zapakowany w oddzielne, hermetycznie zamknięte opakowania oraz posiada etykietę na której znajdują się: nazwa posiłku. Każdy zestaw dań spakowany jest w papierową torbę.

Art. 4

Większość posiłków pakowana jest w hermetycznie zamykane pojemniki DUNI umożliwiające obróbkę termiczną. Przed obróbką termiczną należy zdjąć z nich folię ochronną.

Wszystkie posiłki należy przechowywać w temperaturze 2 – 8 C.

§2 Zamawianie usług w serwisie ProDiet

Art.1
Osoba składająca zamówienie w serwisie ProDiet potwierdza, iż zapoznała się i akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego regulaminu.

Złożenie zamówienia w serwisie ProDiet jest równoznaczne z zawarciem umowy o treści analogicznej do treści powyższego regulaminu.

Art. 2
Zamówienia cateringu dietetycznego ProDiet należy dokonać on-line na stronie serwisu, mailowo lub telefonicznie. Składanie zamówień on line trwa 24 godz. na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Zamówienie możemy złożyć na trzy sposoby: poprzez zakładkę ‘ZAMÓW’ dostępny na stronie www.cateringprodiet.com [plany dietetyczne ProDiet TURBO SLIM, SLIM, OPTIMAL, OPTIMAL +], wysyłając wiadomość e-mail z zamówieniem na adres: prodiet24@gmail.com lub telefonicznie w dni robocze pod numerem 573 281 091 [wszystkie plany dietetyczne]. Bieżąca obsługa klientów prowadzona jest w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00. W weekend i dni ustawowo wolne od pracy kontakt z firmą możliwy jest tylko poprzez e-mail.

Art. 3
Osoba składająca zamówienie on-line lub telefonicznie zobowiązana jest podać wszystkie informacje niezbędne do określenia odpowiedniej diety. W przypadku składania zamówienia on-line na plany dietetyczne ProDiet TURBO SLIM, SLIM, OPTIMAL, OPTIMAL + wszelkie niezbędne informacje należy podać podczas składania zamówienia lub podczas rozmowy telefonicznej z naszym konsultantem. Zamówienie diety ProDiet SPORT lub PERSONAL odbywać się może drogą mailową lub telefoniczną. Kolejnym krokiem jest rozmowa z naszym konsultantem, podczas której z Klientem zostanie przeprowadzony wywiad żywieniowy, na podstawie którego zostanie przygotowany indywidualny plan dietetyczny. Informację niezbędne do złożenia zamówienia to: imię i nazwisko, telefon, adres e-mail, dokładny adres dostawy, rodzaj diety, przedział czasowy korzystania z diety, datę pierwszej dostawy, dodatkowe wskazówki (alergie, zmiany w dostawach, ewentualne wykluczenia pokarmowe do 3 składników).

Art. 4
Po dokonaniu zamówienia serwis ProDiet potwierdza przyjęcie zamówienia drogą mailową poprzez wysłanie potwierdzenia przyjęcia zamówienia na podany adres poczty e-mail lub telefonicznie pod numerem telefonu podanego przez Klienta.

Art. 5
Serwis ProDiet realizuje zamówienie w miejscu i dniu określonym przez Klienta jednakże nie wcześniej niż 2 dni robocze po zaksięgowaniu wpłaty bądź odebraniu potwierdzenia przelewu.

Art. 6
Podczas składania zamówienia Klient zobowiązuje się poinformować o wszystkich przeciwwskazaniach i problemach zdrowotnych które go dotyczą. W szczególności chodzi tu o przypadki: chorób istniejących i przebytych, cukrzycy, nietolerancji laktozy, alergii, nadciśnienia tętniczego, zażywania leków wpływających na zdolność absorpcji składników odżywczych bądź wpływających niekorzystnie na trawienie bądź powodujących zatrzymywanie wody w organizmie oraz w przypadku kobiet w ciąży i karmiących.

Art. 7
W przypadku gdy Klient zataja przeciwwskazania i problemy zdrowotne wymienione w Art. 6 serwis ProDiet nie ponosi odpowiedzialności prawnej za efekty stosowanych diet.

Art. 8
Właściciel serwisu ProDiet nie ponosi odpowiedzialności prawnej za szkody powstałe w wyniku udzielenia informacji nieprawdziwych, niepełnych lub odmowy udzielenia informacji w ogóle dotyczącej stanu zdrowia i ewentualnych przeciwwskazań Klienta do korzystania z usług serwisu ProDiet.

§3 Płatności

Art. 1
Zamówienie zostanie zrealizowane jedynie po otrzymaniu płatności lub potwierdzenia wykonania przelewu.

Art. 2
Klient dokonuje zamówienia planów dietetycznych ProDiet TURBO SLIM, SLIM, OPTIMAL, OPTIMAL + poprzez zakładkę „ZAMÓW” na stronie internetowej serwisu, gdzie wybiera rodzaj planu dietetycznego, określa wariant diety, długość zamówienia. Następnie dokonuje płatności na kwotę wskazaną w formularzu zamówienia poprzez płatności internetowe lub wykonanie przelewu na wskazany rachunek bankowy. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia drogą mailową lub telefonicznie. Nasz konsultant po zebraniu niezbędnych informacji określa kwotę zamówienia. Następnie Klientowi wysłane zostanie potwierdzenie zamówienia, w którym znajdować się będzie nr rachunku bankowego, na który należy dokonać przelewu za złożone zamówienie.

Art. 3
Klient płaci z góry za cały okres usługi ProDiet, jeszcze przed realizacją zamówienia. Wpłaty dokonywane za pośrednictwem przelewu należy dokonać na poniższy rachunek banowy: PKO BP o nr 60 1020 1042 0000 8102 0327 7084. W tytule przelewu należy wpisać wybrany plan dietetyczny oraz imię i nazwisko zamawiającego. Po dokonaniu przelewu należy wysłać potwierdzenie na adres mailowy:prodiet24@gmail.com

§4 Dostawa

Art. 1
Dostawa posiłków cateringu dietetycznego ProDiet odbywa się od poniedziałku do soboty w godzinach ustalonych indywidualnie z Klientem. Posiłki na niedzielę dowożone są razem z posiłkami na sobotę.

Art. 2
Szczegóły dostaw posiłków ustalane są indywidualnie z każdym Klientem. Widoczne są w wiadomości e-mail zawierającej podsumowanie zamówienia.

Art. 3
Serwis ProDiet zapewnia bezpłatną dostawę na terenie miasta Warszawa. Opłata za dostawę poza ten teren ustalana jest indywidualnie drogą telefoniczną lub mailową z obsługą serwisu ProDiet.

Art. 4
Serwis ProDiet nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieodebranie w ustalonym czasie i miejscu zamówienia przez Klienta. W takim przypadku Klient nie może domagać się zwrotu środków za nieodebranie dostawy ze swojej winy.

Art. 5
Serwis ProDiet w przypadku niedostarczenia zestawu w ustalonym przedziale czasowym oraz miejscu, zobowiązuje się nieodpłatnie dostarczyć dzienny zestaw posiłków w miejsce wskazane przez Klienta. W sytuacji, gdy nie ma możliwości zrealizowania dostawy w innym wskazanym miejscu przez Klienta, serwis ProDiet zobowiązuje się do automatycznego i nieodpłatnego wydłużenia usługi o jeden dzień.

§5 Zmiana i anulowanie zamówienia

Art. 1
W trakcie realizacji zamówienia istnieje możliwość dokonania zmian dotyczących: rodzaju lub kaloryczności planu żywieniowego, adresu i godziny dostawy , dokonania zawieszenia wykonywania lub całkowitej rezygnacji z usługi. W tym przypadku Klient zobowiązany jest do uregulowania różnicy w należnościach, które powstały z tytułu zmiany.

Art. 2
Warunkiem dokonania zmian planu żywieniowego, jego kaloryczności, czy rezygnacji jest poinformowanie serwisu ProDiet do godz. 17:00 na dwa dni robocze fizyczną realizacją dostawy zamówienia. Klient dokonując zmiany godziny i/lub adresu dostawy musi ją zgłosić do obsługi serwisu nie później niż do godz.17:00 dnia poprzedzającego dostawę. W przypadku zmian obejmujących sobotę i niedzielę należy je zgłosić do obsługi serwisu najpóźniej do godziny 12.00 w piątek. Od poniedziałku do piątku zmian możemy dokonywać podczas godzin pracy obsługi serwisu czyli 9:00 – 17:00 w formie telefonu na numer 573 281 091, bądź drogą elektroniczną. Podczas weekendu informacje dotyczące zmian należy kierować na e-mail: prodiet24@gmail.com.

Art. 3
Zmiany zgłoszone po upływie terminów podanych w Art.2 § 5 nie będą realizowane.

Art. 4
Wprowadzone przez Klienta zmiany potwierdzane są każdorazowo przez serwis wysłaniem wiadomości elektronicznej na wskazany w zamówieniu adres e-mail.

Art. 5

W wypadku, gdy dokonane przez Klienta zmiany powodują nadpłatę w stosunku do pierwotnego zamówienia istnieją dwa sposoby wyrównania wartości zamówienia. Klient może dostać zwrot powstałej nadpłaty lub może rozliczyć się przy następnym zamówieniu.

W przypadku zwrotu środków – niezbędne jest pisemne oświadczenie Klienta z prośbą o zwrot z numerem rachunku bankowego do zwrotu.

Art. 6
Klient ma możliwość czasowego zawieszenia świadczonej przez serwis usługi. W takim wypadku Klient zobowiązany jest poinformować serwis ProDiet o chęci zawieszenia usługi drogą telefoniczną lub mailową pod adresem prodiet24@gmail.com do godziny 17.00 w terminie dwóch dni roboczych przed zaistnieniem planowanej zmiany. Należy podać konkretną datę, w której usługa ma zostać wznowiona. Usługa zostaje automatycznie wydłużona o równowartość zawieszonego okresu.

§6 Reklamacje

Art. 1
W przypadku zastrzeżeń co do jakości świadczonych usług Klient ma prawo złożyć reklamację elektroniczną na adres: prodiet24@gmail.com . Rozpatrywana będzie reklamacja złożona w ciągu 24 h.

Art. 2
W przypadku reklamacji jakości posiłków reklamacje należy składać w tym samym dniu.

Art. 3
Reklamacja dotyczące świadczonych usług będzie rozpatrywane w terminie 7 dni roboczych od jej zgłoszenie przez Klienta. O jej wyniku klient zostanie poinformowany drogą elektroniczną na podany w zamówieniu skrzynkę poczty e-mail.

§7 Polityka prywatności

Art. 1
Wszystkie dane osobowe oraz teleadresowe uzyskane w procesie rejestracji zamówienia oraz newslettera, są gromadzone i przechowywane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Dane te nie będą użyczane, ani udostępniane osobom trzecim i będą używane wyłącznie w celach marketingowych firmy ProDiet. Administratorem danych jest firma ProDiet. Zmiany swoich danych osobowych i teleadresowych Klient może zrobić kontaktując się z obsługą serwisu ProDiet. Wykorzystując tą samą drogą Klient może usunąć swoje dane osobowe i teleadresowe.

Art. 2
W sprawach nie uregulowanych lub nie objętych niniejszym regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Dla zapewnienia najwyższej jakości usług nasza strona korzysta z plików cookies. Dalsze korzystanie ze strony, bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z naszą Polityką Prywatności